HJEM OM RYCON PROSJEKTER KONTAKT OSS
Telefon: 47611444 Kontoradresse: Obstfeldervegen 3, 4100 Jørpeland
nbnb


Konsulenttjenester innen fast eiendom
Oppmåling og stikking
Oppdatering av datasett for kommuner
Digitalisering
Anleggstikking og masseberegning
Byggplassering
Matrikkelføring
Seksjonering
Rørleggermeldinger
VVA dokumentasjon
3D illustrasjon
Taksering for eiendomsskatt
   

Prosjektliste
Taumarka
AS-built dokumentasjon
Erklæringer
Skjøter

Etablering av fastmerker
for Lysebotn Kraftverk

Ryfast 2012
Anleggsstikking
ELKEM Saudefallene 2008
Etablering av fastmerker ved 18 dammer
Statens kartverk 2007
Etablering av kontrollflater for laserskanning i Strand, Suldal, Sauda og Vindafjord
Jærstrendene 2007
Innmåling av Jæren Landskapsverneområde
Sjøfugl i Rogaland
Synliggjøring av viktige sjøfuglområder
Velde pukk as, Sandnes
Oppmåling for masseberegning og anleggsstikking
Flomsikringsavtaler
Etter flommen på Jørpeland
Vedlikehold av www.temakart-Rogaland.no
Innmåling av fastmerker
I forbindelse med overgang til EUREF89 i Hjelmeland og Strand kommune
Fradeling av anlegg
Aktieselskabet Saudefaldene
nbbnbnbnbnbnbnbnbnbbnbnbnbnb